OT Artwork - шаблон joomla Новости
3.jpg
1.jpg
5.jpg
6.jpg
4.jpg
2.jpg
Βρίσκεστε εδώ: Ο Σύλλογος/Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού

Εκπαιδευτική Ημερίδα

final ΗΜΕΡΙΔΑ 9D CE 91 CE A5 CE A0 CE 9B CE 99 CE 9F

Σύνδεση

Παρακάτω μπορείτε να συνδεθείτε στην περιοχή μελών. Βάλτε τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ email ΣΑΣ, ή ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΑ.

ΑΦΙΣΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ1

Links

Υπουργείο Υγείας
 
 
 
 


eof
 
 

Δημοσίευση

Στείλτε μας άρθρα, καταγγελίες, ερωτήσεις με ένα κλικ στο

isargolidos@gmail.com

Αναζήτηση στη σελίδα

Video Gallery

 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: «Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού»
Για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και, κατ’ επέκταση, για την προστασία της
δημόσιας υγείας, έχουν θεσπιστεί, τον τελευταίο ένα χρόνο, σειρά έκτακτων περιοριστικών μέτρων,


που επηρέασαν κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Μεταξύ των μέτρων αυτών,
είναι και η επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε διάφορους τομείς εργασίας. Όπως
ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, και όπως κυρώθηκε έπειτα με το
ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130/23.07.2021), ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 καθίσταται πλέον
υποχρεωτικός για όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας καθώς και για όλο το
προσωπικό των ιδιωτικών και δημοσίων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ΑΜΕΑ.
Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικού εμβολιασμού από την Πολιτεία σε περιπτώσεις
πανδημίας είχε θεσμοθετηθεί ήδη από το 2020, με το ν. 4675/2020. Ειδικότερα με στο άρθρο 4,παρ.3,
περ.iii, στοιχείο β’ ορίζεται ότι:
«Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από
γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην
υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει
πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για
συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.»
Με το ν.4820/2021 αρ.205-207, κυρώνεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τις δημόσιες και ιδιωτικές
δομές υγείας και εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου αυτού. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 206
προβλέπονται τα εξής:
1. Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19 για όλο το προσωπικό
(ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό) των ιδιωτικών και
δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Στις μονάδες αυτές
συμπεριλαμβάνονται:
Σελίδα | 2
• Τα Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992
• Οι Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν.
2072/1992
• Οι Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Υπουργικής Απόφασης με
αρ. Π4β/οικ.4681/1996
• Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995
• Τα Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του Π.Δ. 629/1974
• Οι Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, στις
οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία
• Τα Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018
• Τα Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
• Τα Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979
• Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της με Αριθ.Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’1397)
Υπουργικής Απόφασης
• Τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της υπό στοιχεία Π4α οικ.
4633/1993 υπουργικής απόφασης
• Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του
άρθρου 2 του ν. 4756/2020
• Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
• Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι στις ως άνω μονάδες θα πρέπει να είναι πλήρως
εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού COVID-19.
2. Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19 για όλο το προσωπικό
(ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό) των ιδιωτικών και
δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας, ήτοι:
• Διαγνωστικά Κέντρα
• Κέντρα αποκατάστασης
• Κλινικές
• Νοσοκομεία
• Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• Μονάδες Νοσηλείας
• Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
• Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
3. Ως προσωπικό στις ως άνω περιπτώσεις νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται στις
παραπάνω δομές και παρέχει προς τον εκάστοτε φορέα τις υπηρεσίες του ή εκτελεί έργο είτε με
επαχθή αιτία είτε εθελοντικά με φυσική παρουσία. Στο προσωπικό που υποχρεούται προς
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 συγκαταλέγεται και κάθε φυσικό πρόσωπο που
Σελίδα | 3
εργάζεται με φυσική παρουσία σε νομικό πρόσωπο εντός των ίδιων δομών, με το οποίο είναι
συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.
4. Εξαιρέσεις:
Από την υποχρέωση σε εμβολιασμό εξαιρούνται, εξαιρούνται όσοι από τους υπόχρεους της παρ. 1 και
2 του αρ. 206 α) έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από το νόσηση και β) όσοι έχουν
αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Ο έλεγχος των λόγων
υγείας, οι οποίοι προσδιορίζονται στη βασική λίστα της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, θα
πραγματοποιείται από τριμελείς Επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια. Οι επιτροπές αυτές
αποτελούνται από πανεπιστημιακούς ιατρούς και ιατρούς του ΕΣΥ.
5. Πιστοποίηση εμβολιασμού του προσωπικού:
Η εξακρίβωση του εμβολιασμού του προσωπικού των δομών των παρ.1 και 2 του αρ. 206 ν.4820/2021
θα πραγματοποιείται με την επίδειξη του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε.. Για το
προσωπικό που έχει νοσήσει και δεν έχει παρέλθει το διάστημα των έξι μηνών από τη νόσηση,
απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του αρ. 5 της
υπ’αριθμ. ΚΥΑ 2650/10.04.2020 (ΦΕΚ Β’ 1298). Ο έλεγχος των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων θα
πραγματοποιείται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της παρ. 1α
του αρ.33 του ν.4816/2021.
6. Υποχρεώσεις εργοδότη-υπεύθυνου μονάδας:
Ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος μονάδας, πέραν της υποχρέωσης ελέγχου του πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή της βεβαίωσης νόσησης, έχουν πρωταρχική υποχρέωση την ενημέρωση του
απασχολούμενου προσωπικού για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με κάθε πρόσφορο μέτρο.
Σε περίπτωση άρνησης του εμβολιασμού του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει
δεκτή την παροχή εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής αποδοχών για όσο χρόνο δεν θα παρέχεται εργασία από τον υπάλληλο του
προσωπικού. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις παροχής εργασίας με συμβάσεις
έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου
προσωπικού, καθώς και προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων εκ μέρους του εργοδότη και
κατά παράβαση του ν.4820/2021, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε
παράβαση και έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση συνέχισης της παραβάσεως, κατόπιν
επανελέγχου, πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.
7. Προθεσμίες:
• Όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων
με αναπηρία της παρ. 1 θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί με τη πρώτη δόση έως τη 16η
Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Σελίδα | 4
• Όλο το προσωπικό (διοικητικό, υγειονομικό υποστηρικτικό) όλων των δημόσιων και ιδιωτικών
δομών υγείας, δηλαδή των διαγνωστικών κέντρων, των Κλινικών, των Κέντρων
Αποκατάστασης, των Νοσοκομείων, των Δομών ΠΦΥ κλπ, υποχρεούται σε εμβολιασμό κατά
του COVID-19. Έως την 1
η Σεπτεμβρίου 2021, όλο το προσωπικό των ως άνω δομών υγείας
θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου, η δε
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες.
8. Συνέπειες άρνησης εμβολιασμού:
• Σε περίπτωση άρνησης εμβολιασμού των εργαζομένων που απασχολούνται στο δημόσιο
τομέα, προβλέπεται η θέση του σε αναστολή καθηκόντων για λόγους δημόσιας υγείας, ως ειδικό
διοικητικό μέτρο, με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
μέτρο της αναστολής, δεν προσμετράται το διάστημα αυτό ως χρόνος πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας και δεν καταβάλλονται αποδοχές. Η αναστολή αίρεται με απόφαση του επικεφαλής
του Φορέα, δεκατέσσερις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του υπαλλήλου.
• Πέραν της παραπάνω περίπτωσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αρνηθεί την παροχή
εργασίας των υπαλλήλων που αρνούνται να εμβολιαστούν κατά του COVID-19 και
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση
τους. Η άρνηση αποδοχής εργασίας εφαρμόζεται και στις συμβάσεις έργου, παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου
προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.
9. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου:
Σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4820/2021, σε περίπτωση εφαρμογής του ειδικού διοικητικού μέτρου
αναστολής εργασίας άνευ αποδοχών της περ. α της παρ. 6 αρ. 206 ν.4820/2021, δίδεται η δυνατότητα
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών
μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους τρεις μήνες. Το προσωπικού που θα
προσλαμβάνεται πρέπει να έχει εμβολιαστεί πλήρως και να έχει τα αντίστοιχα προσόντα, κατηγορία,
εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα με το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή. Τέλος, ο
αριθμός του προσωπικού που δύναται να προσληφθεί προς προσωρινή αντικατάσταση όσων έχουν
τεθεί σε αναστολή, δεν μπορεί να ξεπερνάει τον αριθμό των τελούντων σε αναστολή.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την
υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εξαίρεση από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό (παρ. 4 αρ. 2016 ν. 4820/2021).
Σελίδα | 5
Η εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.4820/2021 επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.


Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ.
Ευάγγελος Κατσίκης

Ασκληπιού 30, Ναύπλιο, 21100, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 27520 24760, Fax: 27520 29824 , email: isargolidos@gmail.com